Ta strona używa plików cookie!
close

Struktura organizacyjna

Data dodania: 17 grudnia 2015 r.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KAMIENNEJ GÓRZE

Strukturę organizacyjną i tryb kierowania oraz zadania komórek organizacyjnych określa Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze. Ustala się następującą strukturę organizacyjną Komendy:

 


 1. Kierownictwo Komendy stanowią:
1) Komendant Powiatowy Policji,
2) I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji;

2. W skład Komendy wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 

1) Wydział Kryminalny:
a) Zespół Operacyjno-Rozpoznawczy,                                                        
b) Zespół Dochodzeniowo-Śledczy,

c) Zespół Przestępczości Nieletnich oraz do walki z Przestępczością Narkotykową,
d) Zespół do walki z Przestępczością Gospodarczą,
e) Zespół Techniki Kryminalistycznej;

 

2) Wydział Prewencji:
a) Zespół ds. Wykroczeń,
b) Jednoosobowe stanowisko ds. Nieletnich i Patologii,
c) Ogniwo Patrolowo - Interwencyjne,

d) Zespół Dzielnicowych,

e) Zespół Dyżurnych;

 

3) Referat Ruchu Drogowego;

 

4) W służbie wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym:
a) Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo - Informacyjnych,
b) Zespół Kadr i Szkolenia,
c) Zespół Wspomagający,
d) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
e) Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

 

5) Komisariat Policji w Lubawce

 

6) Posterunek Policji w Marciszowie