Ta strona używa plików cookie!
close

Rodzina

Data dodania: 17 grudnia 2015 r.

 

Instytucje oferujące pomoc dla osób dotkniętych przemocą

1. Telefony alarmowe: Policja 997, z telefonu komórkowego 112, Pogotowie Ratunkowe 999, telefon alarmowy MOPS 796551055

2. Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze, ul. Lubawska 6, 58 - 400 Kamienna Góra tel.75 7446888, e-mail:kpp@kamienna-gora.wr.policja.gov.pl.

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze, Al. Wojska Polskiego 1, 58 - 400 Kamienna Góra, tel./fax 75 6466677,e-mail:mopskg@o2.pl. Przy MOPS działają także: Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Sekcja do spraw przemocy w rodzinie tel.757428741 Grupy robocze do rozwiązywania problemu przemocy w indywidualnych przypadkach. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kamiennej Górze

4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Eskulap” ul. Broniewskiego 18, 58 - 400 Kamienna Góra tel.75 6455800, e-mail:eskulapspzoo@o2.pl

5. Powiatowe Centrum Zdrowia spółka z. o. o., Szpital Powiatowy w Kamiennej Górze ul. Bohaterów Getta 10, 58 - 400 Kamienna Góra, tel.757449000,e-mail:spzozokg@wp.pl

6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze, ul. Sienkiewicza 6a, 58 - 400 Kamienna Góra tel.75 6450231,e-mail:pomoc@pcprkg.pl

7. Prokuratura Rejonowa w Kamiennej Górze Al. Wojska Polskiego 1, 58 - 400 Kamienna Góra tel.75 6448421, e-mail:kamienna@prokuratura.jgora.pl

8.Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział zamiejscowy w Kamiennej Górze Al. Wojska Polskiego 36, 58 - 400 Kamienna Góra tel.75 6469427, 756469426, e-mail: adm@kamiennagora.sr.gov.pl

9. Zamiejscowy Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze z Siedzibą w Kamiennej Górze Al. Wojska Polskiego 36, 58 - 400 Kamienna Góra, tel.75 6469427, 75 6469426

10. Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy oraz Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków i ich rodzin w Kamiennej Górze ul. Kościuszki 6, 58 - 400 Kamienna Góra tel.75 7441944

11. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej ul. Ogrodowa 2a, 58-306 Wałbrzych tel.748467558, e-mail: sow@sow.walbrzych.pl. 13. Ogólnopolski telefon dla Ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia” tel. 801 120 002.

12.Punkt Wsparcia i Pomoc Psychologicznej i terapeutycznej l. Kościuszki 6, 58-400 Kamienna Góra - termin wizyt należy omówić telefonicznie lub osobiście z pracownikiem MOPS Kamienna Góra ,Al. Wojsk Polskiego 1 pok. nr 2, tel. 756466676

13.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Kamienna Góra Al. Wojska Polskiego 10 . tel. 756106252 do 54

14.Punkt Konsultacyjno, - Informacyjny, 58- 424 Pisarzowice tel.756106063 - kontakt poprzez Dom Kultury.

15.Punkt Konsultacyjno - Informacyjny, 58 - 405 Krzeszów ul. Kalwaria 1. tel.756406062 - kontakt poprzez Dom Kultury.

16.Mejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 58-420 Lubawka, u. Dworcowa 33, tel. 757411800.

17. Punk Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych, Współuzależnionych w Otoczeniu Osób Nadużywających Substancji Psychoaktywnych i Stosujących Przemoc w Rodzinie, 5-420 Lubawka, ul. Dworcowa 33, tel. 757411800.

18. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 58-410 Marciszów, ul. Szkolna 4b, tel. 757410652