Ta strona używa plików cookie!
close

Praca na stanowiskach cywilnych

Data dodania: 7 września 2018 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO W KPP W KAMIENNEJ GÓRZE

 

Komendant Powiatowy Policji w Kamiennej Górze poszukuje kandydatów na stanowisko:

1. mechanik samochodowy – umowa na czas określony

Wymiar etatu: 0,5

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu 58-400 Kamienna Góra, ul. Lubawska 6

Miejsce wykonywania pracy: Kamienna Góra, ul. Lubawska 6

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • bieżące naprawy i konserwacje samochodów,
 • obsługa techniczna okresowa OT-1 pojazdów samochodowych.

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • w trakcie pracy przyjmowane są różne pozycje ciała zarówno stojąca i klęcząca lub leżąca.
 • praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: zawodowe o kierunku mechanika samochodowego,
 • doświadczenie zawodowe: 5 lat doświadczenia zawodowego mechanika samochodowego
 • prawo jazdy kat. B

wymagania dodatkowe

 • umiejętność organizacji pracy
 • zaangażowanie w pracę

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys i list motywacyjny
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia

Termin składania dokumentów: 20-09-2018r.

Miejsce składania dokumentów: Komenda Powiatowa Policji Lubawska 6 58-400 Kamienna Góra

 

Inne informacje:

 1. oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do urzędu) ,
 2. złożone dokumenty nie będą zwracane,
 3. wybrani kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu poinformowani zostaną telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminach poszczególnych etapów naboru,
 4. dodatkowe informacje: tel. 75 7448254

Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń ukazujących się na innych stronach internetowych oraz publikowanych w prasie oprócz www.kamienna-gora.policja.gov.pl.