: 185939

Ważne informacje:
Ostatnie komunikaty zamieszczone na stronie KPP Kamienna Góra...
Kamienna Góra
21.10.2014

Widoczny pieszy

Nieostrożne wejście na jezdnię, wchodzenie wprost pod nadjeżdżający pojazd, przemieszczanie się nieprawidłową stroną jezdni, brak widoczności na drodze to najczęstsze przyczyny wypadków z udziałem pieszych. Od 31 sierpnia 2014 r. wszyscy piesi poruszający się poboczem poza terenem zabudowanym mają obowiązek posiadania elementów odblaskowych. Nowy przepis ruchu drogowego nie precyzuje w jaki sposób i w którym miejscu powinien on być umieszczony. Pieszy powinien nosić go w taki sposób aby był widoczny dla kierującego i zapewnić mu czas na prawidłową reakcję.

więcej »»
Polska
17.10.2014 r.

Masz informacje o przypadkach handlu ludźmi – skontaktuj się z Policją

Komenda Główna Policji utworzyła skrzynkę e-mailową i infolinię, dzięki którym każdy, kto ma informacje o przypadkach handlu ludźmi, będzie mógł się skontaktować z policjantami. Pisząc na adres handelludzmibsk@policja.gov.pl. lub dzwoniąc pod numer 664 974 934, można zapobiec ludzkim tragediom. Nie bądźmy obojętni!

więcej »»
Polska
17.10.2014 r.

Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi

Przestępstwo handlu ludźmi jako współczesna forma niewolnictwa stanowi jedną z najcięższych zbrodni, godzącą w podstawowe wartości człowieka, jakimi są wolności i godność ludzka. Zwalczanie tego procederu stanowi wyzwanie dla całej Unii Europejskiej. 18 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi. Polska Policja po raz kolejny bierze aktywny udział w realizacji tego przedsięwzięcia.

więcej »»

Aktualne komunikaty > > >

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu